protex

สบู่ก้อนโพรเทคส์ พรอพโพลิส

ผสานสารสกัดพรอพโพลิสจากรังผึ้งธรรมชาติ ที่ผึ้งใช้ปกป้องรังจากแบคทีเรีย ปกป้องแบคทีเรียได้ 2 เท่า


ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ผิวหนังสหรัฐอเมริกา เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งครอบครัว


รีวิว
x

เราว่าสิ่งนี้มันใช่สำหรับคุณ

รวมทุกการปกป้อง