MENU

แป้งเย็นโพรเทคส์

สูตรบลอสซั่ม

ด้วยความหอมละมุนของมวลดอกไม้นานาพรรณ เพิ่มความเย็นสดชื่น เติมความหอมยาวนานให้ร่างกาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เย็นสดชื่น ให้ความรู้สึกหอมยาวนานถึง 8 ชม. ด้วยความหอมละมุนของมวลดอกไม้นานาพรรณ เพิ่มความเย็นสดชื่น เติมความหอมยาวนานให้ร่างกายของคุณด้วย แป้งเย็นโพรเทคส์

คุณสมบัติ

  • เย็นสดชื่น ด้วยความหอมละมุนของดอกไม้นานาพรรณ
  • รู้สึกหอมยาวนานถึง 8 ชั่วโมง*
  • ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ผิวหนัง
  • 96% ของส่วนผสมมาจากธรรมชาติ

ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ผิวหนัง

  • *จากผลการทดสอบในการใช้ผลิตภัณฑ์บนผิวโดยไม่ได้ล้างออก ของกลุ่มอาสาสมัครชายและหญิง อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 40 คน ในปี พ.ศ. 2559 โดยบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกีด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลและสภาพแวดล้อม)